Clorius_Måler-Service_KS

 

 

 

 

                 

 

   Techem Danmark A/S er en del af Techem AG

 

 

                                                  Vi er det tidligere Clorius Måler-Service K/S og har
                                                  
mere end 60 års erfaring i at servicere det  
                                                  danske marked og egen produktion af

                                                  fordelingsmålere og de tekniske løsninger hertil.

 

                                                  Med Techem Danmark A/S opnås høj service,

                                                  fremtidsklar teknologi og værdifulde tillægsydelser.

 

* Fordelingsregnskaber

* Fjernaflæsningssystemer

* Fordelingsmålere  

 

Vi har udviklet pålidelige målings- og registrerings-
udstyr og v
i er førende indenfor den nyeste radio-
baserede fjernaflæsningssystem.
Et system der er
gennemtestet og anvendes verden over. Vi tilbyder
h
øj kvalitet og veluddannet personale, der yder opti-
mal
service ved registrering, afregning og kontakt til
både ejendomsejere og administratorer samt lejere.
Vi dækker hele landet og tilbyder tidsbesparende
online service.
Vi er din samarbejdspartner, når det
gælder registrering af energiforbruget.

 

Techem Danmark A/S står for en effektiv forbrugsstyring.

 

Læs mere: www.techem.dk